brev6a sv plus text brevenhem4

personutredning

En personutredning går till på så sätt att jag utifrån givna uppgifter sätter igång ett sökande efter den person eller de personer du eftersöker. Jag använder mig av alla för ändamålet tillhandahållna plattformar, databaser och medier. Resultatet utkommer i de allra flesta fall positivt, även om en brasklapp kan vara på sin plats, då även en erfaren forskare ibland kan stöta på patrull. Skulle jag inte hitta den eftersökta personen regleras naturligtvis därför detta genom kostnadsavdrag i vårt uppsatta avtal. Det är viktigt för mig att du som kund alltid skall känna dig trygg.

förfrågan och beställning

Fyll i dina kontaktuppgifter samt din fråga i formuläret nedan. I ämnesraden skriver du Personutredning. Därefter är det viktigt att få med så många detaljer som möjligt för bästa resultat. Ange därför så långt det är möjligt fullständigt namn på den du söker samt personens födelsedata (år/månad/dag) och födelseort (socken). Andra uppgifter som kan vara bra att ta med kan vara föräldrars eller syskons namn och födelsedata om det finns. 

När jag tagit emot din förfrågan kontaktar jag dig för inhämtande av kompletterande uppgifter, det behövs alltid så det är inget ovanligt händelseförlopp. Efter det översänder jag en prisoffert baserad på det antal timmar jag uppskattar att uppdraget kan tänkas ta. Denna offert behöver därefter ditt godkännande innan själva forskningen kan påbörjas. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i att inget sker utan ditt medgivande. Under hela processen håller vi sedan kontakt för eventuella följdfrågor och uppdateringar.