brev6a sv plus text brevenhem4

släktutredning

Utifrån givna uppgifter samt ditt godkännande påbörjar jag forskning efter din släkts anor. Främsta källa är kyrkans födelseböcker och husförhörslängder. Det vanliga är att gå fem led tillbaka i tiden men ibland kommer man längre och ibland inte lika långt. Detta är nämligen inte något man kan veta på förhand eftersom källorna av dåtidens präster är så olika noga bokförda. Därför är en dialog mellan dig som beställare och mig som forskare under hela den gemensamma processen A och O.

Det man ska i åtanke är att en släktutredning kan medföra överraskande uppgifter. Släktens "svarta får" kan dyka upp till ytan och inte sällan uppdagas släktens så kallade "familjehemlighet". Det är inget konstigt för man bör komma ihåg är att alla familjer har någon liten hemlighet som varken behöver vara av ondo eller värst genant. Oftast mottas snarare den nyvunna informationen med glädje och tillför släkten klarhet. Som en följd utvecklas vanligtvis också en fördjupad förståelse för den egna familjens historia och de personer den består av. Många är de som utöver detta vittnar om att den egna indentiteten dessutom stärkts efter att ha fått en inblick i släktens levnadsöden. 

förfrågan och beställning

Fyll i dina kontaktuppgifter samt din fråga i formuläret nedan. I ämnesraden skriver du Släktutredning. Därefter är det viktigt att få med så många detaljer som möjligt för bästa resultat. Ange därför så långt det är möjligt fullständigt namn på den person du vill ska stå som förste person (proband) i ditt träd. Även den valda personens födelsedata (år/månad/dag) samt födelseort (socken) är viktig att få med. Har du fler data såsom föräldrars eller syskons namn och födelsedata är även det bra att ta med.

När jag tagit emot din förfrågan kontaktar jag dig för inhämtande av kompletterande uppgifter, det behövs alltid så det är inget ovanligt händelseförlopp. Efter insamlande av uppgifter översänder jag en prisoffert baserad på det antal timmar jag uppskattar att uppdraget kan tänkas ta. Denna offert behöver därefter ditt godkännande innan själva forskningen kan påbörjas. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i att inget sker utan ditt medgivande. Under hela processen håller vi sedan kontakt för eventuella följdfrågor och uppdateringar.