brev6a sv plus text brevenhem4
OSCAR
Skräddarsonen som överlevde jordbävningen i San Franciso.

GABRIEL
Brukarsonen som undkom brand och indianer på Missouri River.

KARL
Jordbrukarsonen som skrev dagbok om sin resa till Amerika. 

AMANDA
"Fattig-hjonet" som drömde om ett bättre liv i Amerika.